Idiomes

Home

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament

El responsable del tractament és CALBOQUER, S.L. i les seves dades identificatives es troben a l'encapçalament del present Avís Legal.

Ús i finalitat de les dades obtingudes

Les dades que li sol·licitem en els diferents formularis de la nostra pàgina web són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat de gestionar i tramitar la petició que ens ha realitzat i poder enviar-li informació dels nostres serveis, i en cap cas està obligat a facilitar-les.

Les dades d’emplenament obligatori s'especifiquen en el propi formulari, i la seva negativa a subministrar-les implicarà no poder gestionar la seva petició. Així mateix, ens assegura que totes les dades facilitades són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual les sol·licitem.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i un cop finalitzi l'esmentada relació es mantindran bloquejats el temps legalment establert, abans de la seva destrucció.

L'enviament dels mateixos implica la seva autorització expressa a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, sempre que CALBOQUER, S.L. ho consideri convenient per a la gestió de la petició que sol·liciti.

Mitjançant l'acceptació de la casella del formulari, vostè consenteix l'enviament d'informació dels nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Responsable ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Drets dels interessats

El titular de les dades personals té dret a:

- Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixin, o no.

- Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

- En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el Responsable els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

- En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre-ho a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

- Mitjançant escrit dirigit a CALBOQUER, S.L., c / Villarroel n 177 Entresòl. 2

08036 Barcelona, referència "Protecció de Dades".

- Mitjançant correu electrònic a l'adreça administracion@asmedit.es posant en l'assumpte "Protecció de Dades".

- Si considera que els seus drets no s'han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Copyright © 2019 Asmedit
Desarrollo: Efor Internet + Servicios tecnológicos
Aviso Legal

Powered by Drupal, an open source content management system

Dirección

e. administracion@asmedit.es
t. 902 11 65 82
h. De 9/14h i de 16/18h de dilluns a dijous.
De 9/14h el divendres.